Xantia valdymas ir prietaisų skydelis

Valdymo elementai

Prietaisų skydelis
1.Kairiosios oro ventiliacijos angos
2.Šoninio stiklo oro ventiliacijos anga
3.Valdymas
- garso signalas
- žibintai
- posūkių žibintai
4.Valdymas*
- priešrūkinių priekinių žibintų įjungimas
- užpakalinio stiklo apiplovimas
- užpakalinio stiklo valymas*
5.Radijo valdymas nuo vairo
6.Prietaisų skydelis
7.Klimatizavimo jungiklis
8.Valdymas
- priekinių stiklų valymas
- priekinio stiklo apiplovimas
- užpakalinio stiklo valymas*
9.Valdymas
- avarinio sustojimo šviesos
- užpakaliniai priešrūkiniai žibintai
- užpakalinio stiklo apšildymas
10.Centrinės oro ventiliacijos angos
11.Laikrodis
12.Vidaus temperatūros daviklis ir aliarmo signalas
13.Radijo imtuvo ar daiktadėžės vieta
14.Rankena keleiviui
15.Dešinysis (ir kairysis) garsiakalbiai
16.Užrakinama daiktadėžė
17.Dešinioji oro ventiliacijos anga
18.Pavarų perjungimo svirtis
19."Hydractive" valdymas
20.Automobilio prošvaistės reguliavimas
21.Elektrinio stogo liuko valdymas
22.Užpakalinė peleninė
23.Įgilinimas-dėtuvė
24.Užpakalinių durų stiklų elektrinis valdymas
25.Stovėjimo stabdžio rankena
26.Variklio užvedimo blokavimas arba daiktadėžė
- Sėdynių šildymas
27.Priekinė peleninė su žiebutvėliu
28.Klimatizavimo valdymas
29.Vairo blokavimas-uždegimas
30.Prietaisų skydelio apšvietimas
31.Variklio gaubto atidarymas
32.Vairo aukščio valdymas
33.Valdymas
- greičio reguliatoriaus įjungimas
- aliarmo išjungėjas
- elektrinio užpakalinių durų stiklų valdymo išjungimas
34.Greičio reguliatoriaus svirtis
35.Saugiklių dėžutė ir automobilio dokumentacijos saugykla
*variantas priklauso nuo komplektacijos

Tachometras, jo apačioje lauko temperatūros indikatorius

Spidometras, viršuje bendras kilometražas, apačioje dienos kilometražas ir jo "nunulinimo" mygtukas

Tepalo temperatūros rodiklis, viršuje perspėjimo lemputė
*kai kuriuose modeliuose

Aušinimo skysčio temperatūros rodiklis, viršuje perspėjimo lemputė

Kuro rodiklis, apačioje perspėjimo lemputė

STOP lemputė
Užsidega su kitomis perspėjimo lemputėmis

Tepalo temperatūra
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį ir patikrinti tepalo lygį. Jei tepalo lygis pakankamas, o lemputė tebedega - kreiptis į autoservisą

Aušinimo skysčio temperatūra
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį, palaukti, kol variklis atauš, ir patikrinti aušinimo skysčio lygį. Jei aušinimo skysčio lygis pakankamas, o lemputė važiuojant užsidega vėl - kreiptis į autoservisą

Kuro rezervas
Perspėjimo lemputė užsidega, likus ~8 litrų kuro
Kairiojo posūkio rodiklis Dešiniojo posūkio rodiklis Priekinių stabdžių kaladėlių nusidėvejimo kontrolinė lemputė
Jei užsidega nuspaudus stabžius - patikrinti ir, esant reikalui, pakeisti stabdžių kaladėles
Akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė
Turi nedegti veikiant varikliui. Gali užsidegti esant mažoms variklio apsukoms, bet užgesti lengvai nuspaudus akseleratorių. Jei neužgęsta - kreiptis į autoservisą
ABS sistemos kontrolinė lemputė
Lemputė užsidega įjungus degimą ir turi užgesti po ~2 sekundžių. Jei lemputė neužgęsta - galimas ABS sistemos gedimas
Tepalo lygio variklyje kontrolinė lemputė
Įjungus degimą, lemputė turi užsidegti ir užgesti po 2-3 sekundžių. Jei lemputė mirksi ~15 sekundžių - patikrinti tepalo lygį variklyje
Variklio darbo autodiagnostikos kontrolinė lemputė
Jei mirksi arba užsidega važiuojant - kuro įpurškimo sistemos defektas, būtina važiuoti į autoservisą
Hydractive kontrolinė lemputė
Įjungus degimą, lemputė turi užsidegti ir užgesti po 2 sekundžių. Jei lemputė mirksi ~10 sekundžių - nustatytas sistemos defektas
Hidraulinio skysčio lygio ir slėgio kontrolinė lemputė
Lemputė užsidega įjungus degimą ir turi užgesti po ~2 sekundžių. Jei lemputė užsidega važiuojant (kartu su STOP lempute) - būtina tuoj pat sustoti ir susisiekti su autoservisu
Langų ir žibintų apiplovimo skysčio minimalaus lygio kontrolinė lemputė
Bakelio talpa - 6 litrai
Dyzelinių variklių pašildymo žvakių įjungimo kontrolinė lemputė
Tepalo variklyje slėgio kontrolinė lemputė
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį ir patikrinti tepalo lygį. Jei tepalo lygis pakankamas, o lemputė tebedega - kreiptis į autoservisą
Stovėjimo stabdžio įjungimo kontrolinė lemputė
Deganti lemputė rodo įjungtą arba nepilnai išjungtą stovėjimo stabdį
Tolimų šviesų įjungimo rodiklis Artimų šviesų įjungimo rodiklis Pažibinčių/stovėjimo šviesų įjungimo rodiklis