Xantia II valdymas ir prietaisų skydelis

Valdymo elementai

Prietaisų skydelis
1.Kairiosios oro ventiliacijos angos
2.Šoninio stiklo oro ventiliacijos anga
3.Valdymas
- žibintai
- priešrūkiniai žibintai
- posūkių žibintai
4.Valdymas*
- užpakalinių stiklų pakėlimo blokatorius
- greičio palaikymo sistemos reguliatorius*
5.Garsinis signalas
6.Vairuotojo oro pagalvė
7.Prietaisų skydelis
8."Hydractive" jungiklis
9.Valdymas
- priekinių stiklų valymas
- priekinio stiklo apiplovimas
- užpakalinio stiklo apiplovimas
- užpakalinio stiklo valymas
- užpakalinio stiklo apšildymas
10.Valdymas:
- klimatizavimo jungiklis
- avarinio sustojimo ženklas
11.Centrinės oro ventiliacijos angos
12.Laikrodis
13.Vidaus temperatūros daviklis
14.Radijo imtuvo ar daiktadėžės vieta
15.Apatinė užrakinama daiktadėžė
16.Viršutinė daiktadėžė arba keleivio oro pagalvė
17.Dešinysis (ir kairysis) garsiakalbiai
18.Dešinioji oro ventiliacijos anga
19.Ventiliacijos/klimatizavimo valdymas
20.Pavarų perjungimo svirtis
21.Keleivio oro pagalvės aktyvavimo/deaktyvavimo jungiklis su rakteliu 22.Automobilio prošvaistės reguliavimas
23.Elektrinio stogo liuko valdymas
24.Įgilinimas-dėtuvė
25.Užpakalinė peleninė
26.Užpakalinių durų stiklų elektrinis valdymas
27.Stovėjimo stabdžio rankena
28.Įgilinimas-dėtuvė
- Sėdynių šildymas
29.Priekinė peleninė su žiebutvėliu
30.Vairo blokavimas-uždegimas
31.Prietaisų skydelio apšvietimas
32.Variklio gaubto atidarymas
33.Vairo aukščio valdymas
34.Radijo valdymas nuo vairo
35.Dešiniojo veidrodėlio elektrinis valdymas
36.Greičio reguliatoriaus svirtis
37.Saugiklių dėžutė ir automobilio dokumentacijos saugykla
38.12V rozetė

Tachometras, jo apačioje durelių uždarymo ir raktelio kontrolės indikatoriai

Spidometras, viršuje einamieji (2) ir servisinis kilometražai, apačioje bendras kilometražas ir jų valdymo mygtukas

Tepalo temperatūros rodiklis, viršuje perspėjimo lemputė
*kai kuriuose modeliuose

Aušinimo skysčio temperatūros rodiklis, viršuje perspėjimo lemputė

Kuro rodiklis, apačioje perspėjimo lemputė

STOP lemputė
Užsidega su kitomis perspėjimo lemputėmis

Tepalo temperatūra
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį ir patikrinti tepalo lygį. Jei tepalo lygis pakankamas, o lemputė tebedega - kreiptis į autoservisą

Aušinimo skysčio temperatūra
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį, palaukti, kol variklis atauš, ir patikrinti aušinimo skysčio lygį. Jei aušinimo skysčio lygis pakankamas, o lemputė važiuojant užsidega vėl - kreiptis į autoservisą

Kuro rezervas
Perspėjimo lemputė užsidega, likus ~8 litrų kuro
Kairiojo posūkio rodiklis Dešiniojo posūkio rodiklis Priekinių stabdžių kaladėlių nusidėvejimo kontrolinė lemputė
Jei užsidega nuspaudus stabžius - patikrinti ir, esant reikalui, pakeisti stabdžių kaladėles
Akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė
Turi nedegti veikiant varikliui. Gali užsidegti esant mažoms variklio apsukoms, bet užgesti lengvai nuspaudus akseleratorių. Jei neužgęsta - kreiptis į autoservisą
ABS sistemos kontrolinė lemputė
Lemputė užsidega įjungus degimą ir turi užgesti po ~2 sekundžių. Jei lemputė neužgęsta - galimas ABS sistemos gedimas
Tepalo lygio variklyje kontrolinė lemputė
Įjungus degimą, lemputė turi užsidegti ir užgesti po 2-3 sekundžių. Jei lemputė mirksi ~15 sekundžių - patikrinti tepalo lygį variklyje
Variklio darbo autodiagnostikos kontrolinė lemputė
Jei mirksi arba užsidega važiuojant - kuro įpurškimo sistemos defektas, būtina važiuoti į autoservisą
Hydractive kontrolinė lemputė
Įjungus degimą, lemputė turi užsidegti ir užgesti po 2 sekundžių. Jei lemputė mirksi ~10 sekundžių - nustatytas sistemos defektas
Hidraulinio skysčio lygio ir slėgio kontrolinė lemputė
Lemputė užsidega įjungus degimą ir turi užgesti po ~2 sekundžių. Jei lemputė užsidega važiuojant (kartu su STOP lempute) - būtina tuoj pat sustoti ir susisiekti su autoservisu
Langų ir žibintų apiplovimo skysčio minimalaus lygio kontrolinė lemputė
Bakelio talpa - 6 litrai
Dyzelinių variklių pašildymo žvakių įjungimo kontrolinė lemputė
Tepalo variklyje slėgio kontrolinė lemputė
Jei užsidega važuojant, būtina išjungti variklį ir patikrinti tepalo lygį. Jei tepalo lygis pakankamas, o lemputė tebedega - kreiptis į autoservisą
Stovėjimo stabdžio įjungimo kontrolinė lemputė
Deganti lemputė rodo įjungtą arba nepilnai išjungtą stovėjimo stabdį
Tolimų šviesų įjungimo rodiklis Artimų šviesų įjungimo rodiklis Priekinių priešrūkinių žibintų indikatorius
Galinių priešrūkinių žibintų indikatorius

Oro pagalvių kontrolės lemputės
Turi užsidegti, įjungus degimą, po kiek laiko užgesti - priekinės ir šoninės oro pagalvės.

Durelių uždarymo kontrolė
Jei lemputė dega - yra pravirų durelių
Raktelio identiškumo kontrolė
Užsidega, įstačius uždegimo raktelį ir turi užgesti po kelių sekundžių, identifikavus raktelį
Diržų prisisegimo indikatorius
Jei lemputė dega - yra neprisegusių saugos diržų
Užpakalinių stiklų pakėlimo blokatorius Klimatizavimo jungiklis "Hydractive" jungiklis