LHM-PLIUS priežiūra

Čia pateiktas minimalus Xantia LHM-PLIUS priežiūros aprašymas. Iš esmės jis tinka ir bet kurio kito Citroën markės automobilio su hidropneumatine pakaba LHM-PLIUS priežiūrai.

  LHM lygio tikrinimas

Pirmas hidraulinio skysčio LHM-PLIUS trūkumo požymis - deganti raudona lemputė su šauktuku.
LHM-PLIUS lygis tikrinamas pastačius prošvaistės reguliavimo svirtį į maksimalią padėtį, variklis turi būti įjungtas. Geltonas indikatorius ("kepurėle") turi būti tarp raudonų žymių.

  LHM-PLIUS priežiūra

Trūkstant LHM-PLIUS, jis papildomas per angą bakelyje. Anga yra šalia permatomo indikatoriaus, ji uždengta plastmasiniu dangteliu, iš kurio išeina plastmasinė žarnelė.
Citroën kategoriškai draudžia naudoti kitokį nei TOTAL firmos pagamintą LHM-PLIUS.
Kraštutiniu avariniu atvaju galima sistemą laikinai papildyti varikline alyva SAE 10 ir SAE 20. Tačiau tokiu atveju būtina kuo skubiau visą sistemą pripildyti nauju LHM-PLIUS, išleidus visą seną LHM-PLIUS.
LHM-PLIUS rekomenduojama keisti kas 2-3 metus arba kas 30.000-60.000km, priklausomai nuo važinėjimo sąlygų.

Rekomenduojama hidraulinę sistemą, prieš pripildant nauju LHM-PLIUS, pripildyti plovikliu Hydraurinçage. Pravažiavus 1.500-5.000km, ploviklis išpilamas, išvalomi LHM filtrai ir sistema pripildoma nauju LHM-PLIUS.