2003 12 15
Rolis
- išrinktas kolegų, nežiūrint jo paties pasipriešinimo ;-)

Šio vardo kolegų nuomone jis nusipelnė už:

  1. Pagalbos Audro, praradusiam savo skaitmeninį fotoaparatą, organizavimą;
  2. CitroDraugų sąrašo organizavimą ir priežiūrą;
  3. Korektiškumą, bendraujant konferencijoje;
  4. Galų gale, už pačią Draugiškiausio Citriniečio idėją ir jos realizavimą.