Citroën gerbėjai - kas jie?

Katalogizuojant Citro-gerbėjus, gauname tą patį grupavimą, kaip ir bet kokio pomėgio ar net religijos (tarp kitko, gal net pavadinkim savo pomėgį Citro-religija) pasekėjų:
·    Ekstremistai
·    Fanatikai
·    Liberalai
Analogiškai galime suskirstyti ir Citro-gerbėjus, trumpai apibūdinant kiekvieną iš šių grupių. Šis skirstymas neturi tikslo nieko įžeisti, tiesiog pažvelkime į viską su šypsena ir susimąstykime – o visdėlto, kuriai iš Citro-gerbėjų grupių mes priskirtume save?

Citro-ekstremistai

Būdingas šios grupės požymis – tikri Citroën yra tik keli “hidrauliniai” modeliai, viskas kitkas yra niekai ir pataikavimas masinei gamybai. Dabartiniu metu Citroën gamina tik muilines, jis pilnai išsisėmė, todėl šios grupės atstovai tegali garbinti tik kelis dieviškus senuosius modelius: DS/ID, CX, XM. Kai kurie iš jų yra kiek liberalesni ir prie šių modelių priskiria ir BX, tačiau ortodoksai tokius atskalūnus niekina. Šios grupės Citro-gerbėjai man primena vaikus, kurie rakinėja razinas iš kekso. Čia man keksas – visa garbinga Citroën modelių visuma, o razinos – tie keli hidrauliniai modeliai, dėl kurių iš esmės ir yra tas plyšys tarp “normalių” automobilių (ir ne tik Citroën sukurtų) ir “hidraulikų”.
Šie radikalūs žmonės, skelbdami, kad XM – “paskutinis tikras Citroënas”, niekad nesusimąsto, jog paskutinis tikras Citroënas yra Traction Avant, o po galima kalbėt tik apie “tikruosius Citro-Michelin’us” (jei jau būt kategoriškiems ;-) o dar vėliau apie “tikruosius Citro-Peugeot’us”. “Tačiau visą šią automobilių gamą kūrė senoji Citroën konstruktorių karta, todėl galima kalbėti apie perimamumą”,- susizgrimba ortodoksai. Tvarkoj, tačiau jei jau taip, tai paskutinis tikras Citro-Michelinas, sukurtas dar senosios konstruktorių kartos, tokiu atveju yra CX. Toks negailestingas istorijos teismas, nes pirmasis tikrasis “Citro-Peugeot” XM tėra Peugeot 605 elementinė bazė plius patobulinta CX hidraulika plius originalus kėbulas. Čia ortodoksų argumentai baigiasi, ir prasideda kalbos apie modelio originalumą etc.itd. Visa tai puiku, jei tik mašina patinka... Asmeniškai galiu pasakyti, jog man XM tikrai patinka, tačiau pažįstamų argumentas “Ir ką gi tu matai gražaus tame lygintuve ant ratų?” verčia susimąstyti ;-) Aišku, gelbsti palyginimas su raketa, bet...
Prie šios Citro-gerbėjų grupės būtų galima priskirti ir Traction Avant bei 2CV garbintojus, kadangi visdėlto šie modeliai yra tikrai klasikiniai. Tačiau, deja, ne hidrauliniai, atsidūsta ortodoksai.
Citro-ekstremistų grupė galbūt nėra skaitlinga grynų narių skaičiumi, tačiau šios grupės argumentacija dažnai pasireiškia tarp Citro-gerbėjų, perdėtai aukštinant XM ar senesnius hidraulikus ir niekinant naujesnius/mažesnius ar nehidraulinius modelius. Ir čia būtent susitelkę žmonės, kuriuos aš priskiriu XM-rasistų grupei. Šios grupės atstovai žodį Citroën beveik automatiškai prilygina žodžiui XM, tačiau kai kada dar prisimena DS ar CX. Tai kai kada sukelia trintį konferencijoje, tačiau toliau žodinių batalijų tarp Citro-ekstremistų ir kitų Citro-gerbėjų kol kas neprieita ;-)

Citro-fanatikai

Ši grupė, ko gero, skaitlingiausia tarp tikrųjų ;-) Citro-gerbėjų, nes Citro-liberalai, pripažindami ir kitas auto markes, kažkiek atsitraukia iš Citro-gerbėjų gretų.
Šios grupės lozungas “Viskas, kas su << - yra Citroën, ir tik Citroën yra gerai!” Ši grupė irgi yra kažkiek ekstremistiška, išaukštindama vieną markę, tačiau ji besąlygiškai pripažįsta visų Citroën lygybę – ar tai būtų hidraulikas DS, ar senolis Type A, ar naujokas C3. Tai leidžia tarp Citro-fanatikų vienodai gerai jaustis visų tipų Citroën savininkams, nepergyvenant dėl savo AX ar C5 (čia tik pavyzdžiai) “netikro Citroëniškumo”. Todėl šios grupės atstovai dažnai susikimba su Citro-ekstremistais, kadangi siekia visų
Citroën automobilių lygybės. Čia gana tipiška situacija, kai Citro-fanatikai Xantia'tai kaunasi su Citro-ekstremistais XM'ininkais ;-)
Šios grupės nariai dažnai migruoja į Citro-liberalų stovyklą, tačiau jie vieningai atmeta bet kokias Volkswagen pastangas pretenduoti į komfortabilaus automobilio postą ;-)

Citro-liberalai

Ši Citro-gerbėjų grupė, pagal skaitlingumą lenkianti Citro-fanatikus, stovi kažkiek atokiau tikrosios Citro-religijos pagrindinio srauto. Jie yra Citro-laisvamaniai, kuriems ir Audi ar Honda yra automobilis, ir gana neblogas. Šie žmonės tiesiog mėgaujasi savo Citroën, pedaug nesiveldami į religinius Citro-ekstremistų ir Citro-fanatikų karus. Galbūt, jų simpatijos kažkiek Citro-fanatikų pusėje, tačiau būtent kitų markių pripažinimas ir skiria Citro-liberalus nuo kitų dviejų likusių Citro-gerbėjų frakcijų. Citro-liberalui Citroën – puiku, bet ir Mazda turi savo privalumų (aišku, jei tai tikri privalumai).

Bendrinis Citro-gerbėjas

Turbūt, pakankami sunku rasti gryną Citro-fanatiką, o dar sunkiau gryną Citro-ekstremistą. Citro-gerbėjai dažniausiai yra visų šitų trijų grupuočių atstovų mišinys, kurio proporcijos priklauso netgi nuo situacijos, kurioje atsiduria Citro-gerbėjas. Dažnai Citro-gerbėjas iš Citro-liberalo netgi laikinai pavirsta Citro-ekstremistu, jei kompanijoje apie Citroën pasakoma kažkas labai neteisingo.

Apie save – aš turbūt esu Citro-fanatikas santykiuose su kitais automobilininkais, kurie bando įžeisti mano mylimą markę (ar man bent jau taip atrodo tuo momentu). Kai aš nejaučiu grėsmės savo Citro-religijai – aš – 100% Citro-liberalas ;-)

P.S. Tie, kurie rimtai sureagavo į šiuos samprotavimus – perskaitykite visa tai dar kartą ir gerai susimąstykite – o kurios gi Citro-gerbėjų grupės bruožai Jumyse stipriausi? ;-)