Šis bei tas apie ratlankius

Ieškant informacijos apie ratlankius savo numylėtam automobiliui, kyla minčių apie kitų gamintojų ir automobilių modelių ratlankių panaudojimą. Tačiau sprendimui priimti būtinas supratimas, kaip gi tie ratlankiai apibrėžiami.
Čia pateiktas trumpas ratlankių parametrų aprašymas, paruoštas pagal Internetinius šaltinius.
Ačiū kolegai Mario, kuris savo atkaklumu mane privertė paruošti šį puslapį, o taip pat pateikė kai kurią informaciją

  Kai kurie terminai

Standartinis ratlankių matavimas apibrėžiamas keliais matmenimis, pvz.
8 x 18, 4 x 100, 35
Šitai galima išaiškinti kaip:
8 x 18 - ratlankio plotis 8 coliai ir diametras 18 colių;
4 x 100 - 4 varžtų skylės ir 100mm PCD;
35 apibrėžia išnešimą (Offset arba ET)

Pagrindiniai ratlankio matmenys - diametras ir plotis - visada matuojami coliais
PCD = Pitch Circle Diameter - menamojo žiedo, einančio per rato tvirtinimo kiaurymių centrus, skersmuo, mm
OW = Overall Width of wheel - bendras rato plotis, mm (nepainioti su ratlankio pločiu!)
CB = Central Bore - centrines kiaurymės skersmuo, mm
ET = Offset (Einpresstiefe) - tvirtinimo plokštumos išnešimas už geometrinio rato centro, mm (ET = T - OW/2)


Kaip suprasti PCD


Kaip išmatuoti PCD


Ratlankių matmenys, matuojami coliais (2.54cm)


Ratlankio matmenys

Kaip suprasti teigiamą, nulinį ir neigiamą išnešimą ET

  Kolegos Mario pateikta Citroën ratlankių suderinamumo lentelė

  Apie ratlankius lietuviškai

Pas Autosus -/- Atsarginė kopija XLS formatu
Pas Ralistus -/- Atsarginė kopija XLS formatu