LHM-Plius priežiūra

Čia pateiktas minimalus Xantia LHM-Plius priežiūros aprašymas. Iš esmės jis tinka ir bet kurio kito Citroën markės automobilio su hidropneumatine pakaba LHM-Plius priežiūrai.

  LHM lygio tikrinimas

Pirmas hidraulinio skysčio LHM-Plius trūkumo požymis - deganti raudona lemputė su šauktuku.
LHM-Plius lygis tikrinamas pastačius prošvaistės reguliavimo svirtį į maksimalią padėtį, variklis turi būti įjungtas. Geltonas indikatorius ("kepurėle") turi būti tarp raudonų žymių.

  LHM-Plius priežiūra

Trūkstant LHM-Plius, jis papildomas per angą bakelyje. Anga yra šalia permatomo indikatoriaus, ji uždengta plastmasiniu dangteliu, iš kurio išeina plastmasinė žarnelė.
LHM-Plius rekomenduojama keisti kas 2-3 metai arba kas 30.000-60.000km, priklausomai nuo važinėjimo sąlygų.
Rekomenduojama hidraulinę sistemą, prieš užpildant nauju LHM-Plius, užpildyti praplovėju Hydraurincage. Pravažiavus 1.500-5.000km, praplovėjas išpilamas, išvalomi LHM filtrai ir sistema užpildoma nauju LHM-Plius. Citroën kategoriškai draudžia naudoti kitokį nei TOTAL firmos pagamintą LHM-Plius.
Kraštutiniu avariniu atveju galima sistemą laikinai papildyti MINERALINE varikline alyva SAE 10 ir SAE 20. Tačiau tokiu atveju būtina kuo skubiau visą sistemą užildyti praplovėju Hydraurincage, išleidus visą LHM-Plius ir alyvos mišinį. Pravažiavus 1.500-5.000km, praplovėjas išpilamas, išvalomi LHM filtrai ir sistema užpildoma nauju LHM-Plius